Hva er valutahandel?

Valutatrading er samtidig kjøp av én valuta og salg av en annen.

Valutaer noteres i kryss, som for eksempel euro/US dollar (EUR/USD), og kunder kan spekulere i endringer i de relative kursene mellom de to valutaene. Når én valuta i krysset øker i verdi, styrker den seg mot den andre. Valutatrading er en populær måte å drive trading i finansmarkedene på, siden det er et 24-timers marked. Valutatrading åpner kl. 21.00 søndag kveld og fortsetter kontinuerlig til og med kl. 21.00 (GMT) på fredag kveld.

Ved valutakryss kalles den første valutaen ofte basisvalutaen og den andre valutaen som noterings- eller den variable valutaen. I enhver kursnotering forteller tallet deg hvor mye du vil motta i noteringsvalutaen for én enhet av basisvalutaen.

Noteringen EUR/USD 1,28311 betyr for eksempel at 1 EUR byttes mot 1,28311 USD

eur_usd_order_ticket_no.jpg