Ordreutførsel og Ordretyper

Forskjellige ordretyper gir mulighet for fleksibel ordreinnleggelse og våre risikostyringsfunksjoner er enkle å tilpasse og bruke. Du kan styre din risiko ved å sette standard stop loss og take profit ordrer basert på punkter eller beløp.


Markedsordre

Markedsordre brukes til å åpne eller stenge en trade til den gjeldende markedskursen. Vår automatiske utførelse betyr at en markedsordre alltid vil bli fylt til neste tilgjengelige kurs.

Limit ordre og stop entry-ordre

Limit ordre og stop entry ordre brukes til å inngå en trade til en spesifikk kurs og innenfor en gitt tidsperiode.
En limit ordre for kjøp brukes når man prøver å kjøpe til en kurs som er lavere enn den gjeldende markedskursen. En stop entry ordre for kjøp brukes når man prøver å kjøpe til en kurs som er høyere enn den gjeldende markedskursen. Limit og stop entry ordre vil eller vil ikke bli utført til den spesifiserte kursen, dette avhenger av markedsbevegelsen og om det når den kursen som er angitt i limit ordren eller stop entry ordren før ordren utløper. Disse ordre er ikke garanterte og kan være utsatt for slippage.

Stop loss ordre

Stop loss ordre gjør det mulig for deg å spesifisere en kurs der en posisjon vil bli avsluttet, hvis markedet beveger seg imot deg. Stop loss ordre brukes til å stenge posisjoner på forhåndsbestemte kurser for å hjelpe til å begrense tap. Når kursen på produktet når eller bryter kursen som er spesifisert i stop loss ordren, utføres stop loss ordren til første tilgjengelige kurs.

Trailing stop loss ordre

Trailing stop loss ordre ligner på vanlige stop loss ordre, men de beveger seg i samme retning som fordelaktige kursbevegelser, for å hjelpe til å låse inn noe av gevinsten hvis handelen beveger seg mot deg på et senere stadium. En Trailing stop loss ordre vil følge en kurs når den beveger seg i din favør, og forbli på den avstand som du spesifiserte da du opprettet ordren.

Alle stop entry, stop loss eller trailing stop loss ordre, for et individuelt produkt, som utløses av samme kurs, vil bli slått sammen for å bestemme det korrekte ordredybdenivået

Merk: På grunn av markedsforhold, som tradingvolum og slippage, kan det hende den første tilgjengelige kursen ikke er nøyaktig den samme som kursen spesifisert i stop loss ordren og disse ordrene er ikke garantert.

Garantert stop loss

Garanterte stop loss ordrer(GSLOer) fungerer akkurat som vanlige Stop Loss-Ordrer bortsett fra at de garanterer at du blir stoppet ut av en Handel til den Kursen du spesifiserer, uavhengig av markedsvolatilitet eller gapping. Du kan bruke en GSLO hvis du ønsker 100% sikkerhet at din stop loss blir utført på den kursen du velger. Vi refunderer 50% av GSLO premien hvis ordren ikke blir utført.Les mer om GSLOer her

Take profit ordre

Take profit ordre brukes til å sette et forhåndsbestemt gevinstnivå der du ønsker at plattformen skal stenge en posisjon. Plattformen vil automatisk stenge posisjonen og sikre eventuell gevinst når kursen når det nivået som er spesifisert i take profit ordren.

Delvis stenging av eksisterende posisjoner

Denne funksjonen gir deg mulighet til å stenge kun en del av en eksisterende posisjon. For eksempel, hvis du handler CFDer og har fire ordrer i UK 100 på to enheter hver, kan du velge den spesifikke ordren og enhetsstørrelsen du ønsker å redusere. Denne funksjonen gir deg mer fleksibilitet og kontroll på dine ordrer og posisjoner.