Germany 30

drupal-article-Germany30-408x225.jpg

Trade Germany 30 out of hours

Fra 19. september 2016 kan du handle CFDer på Germany 30 indeksen selv om det underliggende markedet er stengt (out-of-hours).

Hva endres?

Fra 19. September vil Germany 30 indeksen åpne kl. 0800 på mandager til kl. 2200 på fredager. Fra mandag til torsdag vil det være to små daglige pauser, fra 2215 til 2230 og fra 2300 til 2400. Dette gjelder både vår cash og våre forward Germany 30 produkter.

Denne endringen gjør at vi nå tilbyr utvidede åpningstider for handel på både Germany 30 og UK 100 indeksene.

Vi priser produktene annerledes out-of-hours enn innenfor normale åpningstider – Du kan finne ut mer nedenfor. Som et resultat av dette vil våre spreader utenfor normale åpningstider (out-of-hours) typisk være større enn innenfor normale åpningstider. Vennligst logg inn på tradingplattformen for å se våre nåværende spreader.

Flere muligheter, mindre “gapping” risiko

Vi tror det er flere fordeler ved å tilby utvidede åpningstider for handel, inkludert:

  • Større fleksibilitet – du får muligheten til å åpne og stenge posisjoner over en mye større tidsperiode som gir deg flere valg og muligheter.
  • Mindre «slippage» – alle eventuelle stop-loss ordrer eller likvideringer vil bli utført også utenfor normale åpningstider (out-of-hours) som potensielt vil resultere i bedre kurser enn du ville fått hvis det underliggende markedet “gapper” når det åpner.

Vennligst legg også merke til at posisjoner du har i Germany 30 kan bli stengt når det underliggende markedet er stengt.

Hvordan priser vi våre produkter utenfor normale markedstider?

Det er visse tilfeller hvor vi må generere våre egne kurser manuelt i stedet for gjennom vår automatiserte kurssettingsmodell, for eksempel der vi kvoterer kursene på CFDer utenfor markedstidene til de underliggende produktene. Dette vil igjen tilby deg likviditet utenfor disse markedstidene. Der vi genererer slike priser manuelt vil vi produsere en fair kurs ved å ta i bruk kurskilder fra visse tredjeparter, der det er tilgengelig, så vel som vårt eget marked for det relevante produktet.