Hva er CFDer?

CFD (Differansekontrakter - Contracts for Difference) er en fleksibel måte å trade på kursbevegelser i produkter som aksjer, indekser, råvarer, valuta og rentepapirer.

I motsetning til ved kjøp av aksjer så eier du ikke det underliggende produktet når du handler med CFD. Det gjør at i noen tilfeller så slipper man noen kostnader som kontogebyr og stempelavgift. Det gjør det også mulig å selge produktet og kjøpe det tilbake senere. Det kalles å shorte.

Eksempel: et stort oljeselskap forventer et rekordresultat og du tror kursen vil gå opp. Du beslutter å kjøpe 10 000 enheter til 1 950 pence. Hvis kursen går opp, si fra 1 950 til 1 990 pence, vil du få en gevinst på 40 pence. Med 10 000 enheter tilsvarer det en gevinst på GBP 4 000. Hvis kursen falt med 40 pence, ville du imidlertid ha tapt GBP 4 000.

 • buy_icon_new.jpg

  Kjøpe i et stigende marked

  Dersom du kjøper et produkt du tror vil stige i verdi, og din analyse er riktig, kan du selge produktet med gevinst. Dersom du tar feil i din analyse og verdiene faller, har du et potensielt tap.

 • sell_icon_new.jpg

  Selge i et fallende marked

  Dersom du selger et produkt som du tror vil falle i verdi, og din analyse er riktig, kan du kjøpe produktet tilbake til en lavere kurs med gevinst. Dersom du tar feil og kursen stiger, vil du imidlertid få et tap på posisjonen.

 • margin_icon_new.jpg

  Handel på margin

  CFD er et gearet produkt, noe som betyr at du bare behøver å benytte en liten prosentandel av den samlede verdien av posisjonen for å gjøre en handel. Marginsatsene hos CMC Markets kan variere mellom 0,20 % og 20 % avhengig av produktet. Det er mulig å tape mer enn opprinnelig innskudd så det er viktig at du forstår hva den fulle eksponeringen er og at du benytter verktøy for risikostyring som for eksempel stop loss, take profit, stop entry ordrer, trailing stop loss eller boundary for å styre isikoen på en effektiv måte.

 • spread_icon_new.jpg

  Spread

  CFD-kurser vises i par, kjøps- og salgskursen. Spread er forskjellen mellom disse to kursene. Hvis du tror kursen kommer til å gå ned, benytter du salgskursen. Hvis du tror den vil gå opp, benytter du kjøpskursen. Hvis du for eksempel ser på UK 100-kursen, kan den se sånn ut:

  UK 100 6 300 / 6 301
  Kjøp til 6,301 hvis du tror UK100 vil stige i verdi.
  Selg til 6,300 hvis du tror UK100 vil falle i verdi.

  I dette eksempelet er spreaden for UK 100 1 punkt.

  Du finner en oversikt over kostnader forbundet med CFD-transaksjoner under transaksjonskostnader.